MVO

MVO staat voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. In een intentieverklaring die door de branchevereniging KNVKT in 2010 is afgegeven, wordt gesteld dat de gehele Nederlandse sector streeft naar driekwart duurzame koffie in 2015. De intentieverklaring identificeert de belangrijkste actiegebieden in de keten: van oorsprong tot koffiekopje. Uitgangspunt is te komen tot een gezonde koffiesector voor alle ketenpartners.

Er zijn een aantal zgn. certificaten voor duurzame koffie en/of thee te onderscheiden:

Fair Trade/Max Havelaar

Fair Trade staat voor een gelijkwaardige manier van handeldrijven. De producentengroepen en exportorganisaties die schuil gaan achter de producten hebben allen een expliciet sociaal beleid. Zo zijn veel van de mensen die de producten maken arm en/of ‘kansarm’: zij maken weinig kans op ontwikkeling. Zonder fair trade hebben zij minder of geen kansen op de westerse exportmarkt.

Samen verantwoordelijk
Het Max Havelaar keurmerk voor Fairtrade garandeert consumenten dat de producten die zij kopen, zijn ingekocht onder eerlijke handelsvoorwaarden bij boerenorganisaties in ontwikkelingslanden. Die organisaties bestaan uit groepen kleine boeren die zijn gaan samenwerken om een betere positie in de markt te verwerven. Om gecertificeerd te worden moeten ze voldoen aan een aantal vaste normen op sociaal en milieugebied. Ook plantages komen voor certificatie in aanmerking: de regels van Fairtrade zijn dan gericht op een beter bestaan voor de arbeiders.

Partnerschap
Uniek aan Fairtrade is dat ook de koper zich aan bepaalde regels moet houden. Zo ontstaat een partnerschap tussen producent en consument, dat armoede bestrijdt en ontwikkeling realiseert. Eerlijke prijzen en andere gunstige handelsvoorwaarden creëren ruimte voor economische versterking, sociale vooruitgang en milieuverbetering. Eerlijke handel helpt de boerengemeenschap om zelf het heft in handen te nemen en te investeren in een betere toekomst. Fairtrade 'empowert' mensen die weinig kansen kregen in het leven. Elke aankoop in het Westen draagt daaraan bij.

De handelscriteria van het Max Havelaar keurmerk:

Een kostendekkende minimumprijs
De Fairtrade prijs volgt gewoon de markt. Maar als de marktprijs zo ver daalt dat de redelijke kosten van een duurzame productiewijze niet meer worden gedekt, hanteert het Fairtrade systeem een vaste minimumprijs. Minder dan dat is simpelweg te weinig.

Een toeslag op de wereldmarktprijs
Bovenop de prijs komt bovendien altijd een vaste ontwikkelingspremie. De leden van de boerenorganisatie besluiten gezamenlijk waaraan de premie wordt besteed. Van nieuwe machines en milieuverbetering tot onderwijs en klinieken. Op een plantage dient de premie de sociale doelen van de arbeiders. Vast staat dat de premie altijd wordt ingezet voor investeringen die de gemeenschap ten goede komen. Dat is duurzame ontwikkeling.

Voorfinanciering
Boerenorganisaties kunnen zestig procent van de verkoopprijs van hun product al ontvangen bij het begin van de oogst. Dankzij dit krediet kunnen ze hun leden direct bij opkoop uitbetalen. Ze zijn dan niet uit geldgebrek gedwongen zaken te doen met tussenhandelaren die een slechte prijs betalen, maar wél cash.

Langdurige handelsrelaties
De samenwerking tussen producent en importeur is zoveel mogelijk van lange duur. Dat biedt de producenten zekerheid over afname van hun oogst, en dus zekerheid over hun inkomen.

EKO

Het EKO-keurmerk staat voor producten geteeld zonder kunstmest, bestrijdingsmiddelen of chemische toevoegingen. Voor koffie voorzien van het EKO-keurmerk geldt hetzelfde. EKO koffie voorzien van het EKO keurmerk is dan ook met grote zekerheid volledig biologisch geteeld. Het aandeel EKO koffie neemt langzaam toe, niet alleen steeds meer bedrijven en overheidsinstanties gaan over op EKO koffie, ook vind EKO koffie zijn weg steeds vaker naar de consument thuis.

UTZ

UTZ betekent 'goed' in een Maya-taal. UTZ CERTIFIED is een wereldwijd certificatie programma dat de norm bepaalt voor verantwoorde koffieproductie en -sourcing.

Wereldwijd, groeit het kwaliteitsbesef van koffie onder consumenten. Smaak is belangrijk, maar er is ook een groeiende belangstelling voor de omstandigheden waarin de koffie werd gemaakt. Voedselwetgeving in Europa, Amerika en Japan gaat ook in de richting van transparantie van de oorsprong en de traceerbaarheid van het eindproduct.

Het UTZ CERTIFIED programma biedt de zekerheid van een verantwoorde koffieproductie en-sourcing dat koffiedrinkers vandaag de dag verwachten. Het geeft antwoord op twee cruciale vragen voor de wereldwijde koffieketen:
- Waar komt de koffie vandaan?
- Hoe werd het geproduceerd?

Rain Forest

Rainforest Alliance is een milieuorganisatie uit de Verenigde Staten. Deze heeft als doel om ecosystemen en de mensen en dieren die daarvan afhankelijk zijn te beschermen.

Controle
Controles vinden plaats op boerderijen of plantages. De controle geschiedt door onafhankelijke en geaccrediteerde organisaties, daarom is het logo van Rainforest Alliance betrouwbaar.

Minimumvereisten
Om het Rainforest Alliance-logo te mogen dragen, moeten boeren voldoen aan tweehonderd strenge eisen. Deze eisen zijn zeer divers. Zo zijn er eisen op het gebied van natuurbehoud, waterbehoud en bosbeheer. Bovendien moeten werknemers op de plantages minstens het minimumloon en goede secundaire arbeidsvoorwaarden krijgen, waaronder een veilige leefomgeving. Een belangrijk verschil met het Max Havelaar-keurmerk is dat bij Rainforest Alliance geen prijsgaranties worden gegeven aan boeren.


Onafhankelijk adviesbureau voor efficiënte en verantwoorde oplossingen binnen organisaties op het gebied van de warme drankenvoorziening.

De Koffieconsultant
Postbus 421
3740 AK Baarn
Hermesweg 19
3741 GP Baarn
Telefoon +31 6 422 992 93

algemene voorwaarden

Kantoor Hermesweg 19, Baarn
Kantoor Hermesweg 19, Baarn